Wessels s.r.o.

Wessels s.r.o.

Společnost Wessels s.r.o. vznikla 23. listopadu 2006. Jejím základem byla společnost Antonín Štěrba – leasing, s.r.o.(založena 3.prosince 1996), posléze přejmenována na  ŠTĚRBA LEASING, s.r.o. (7.října 1998). Změnu názvu způsobilo nabytí zámku Veselí nad Moravou v dražbě, jakož i příprava vstupu slovenské společnosti Emel Bratislava s.r.o. koncem roku 2006 (zápis 4.4.2007), která Zámek Veselí nad Moravou a s ním i 80%-ní obchodní podíl od společníků odkoupila. Tento fakt způsobil zásadnější změnu. Společně začala příprava projektu obnovy a nového využití Zámku Veselí nad Moravou. Od 16. července 2009 je společnost Emel Bratislava s.r.o. 100%-ním vlastníkem společnosti Wessels s.r.o.

Aktivity společnosti

Jedinými aktivitami společnosti Wessels jsou projekty obnovy a rekonstrukce zámeckých areálů ve Veselí nad Moravou a v Dalešicích.

Zámek Veselí nad Moravou

V prosinci 2006-lednu až 2007 společnost připravila a zorganizovala ideovou architektonickou soutěž na projekt "Obnova a nové využítí Zámku Veselí nad Moravou, přestavba na hotel 4* s restaurací, konferenčními prostory a s muzejní částí". Soutěž byla v červnu 2007 ukončena a vyhodnocena. Poté, až s ročním posunem, byla podepsána smlouva (červenec 2008) na zpracování projektové dokumentace (studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení) s architektonickým ateliérem Studio Anarchitekt, s.r.o. z Prahy pod vedením MgA. Jiřího Soukupa, který se v soutěži umístil nejlépe. Architektonické návrhy byly po ukončení soutěže v průběhu dvou měsíců od soutěže vystaveny v prostorách Městského úřadu ve Veselí nad Moravou.

V polovině roku 2008 se rovněž z rozhodnutí společníků, započal ve spolupráci se společností Archaia Brno o.p.s na nádvoří zámku archeologický průzkum, který trval více než dva roky.

Paralelně probíhaly práce na projektu samotném – přípravné práce (archivní rešerše historických materiálů, dokumentů, map,..), potřebné průzkumné práce, zpracování studie, která se postupně vyvíjela až dosáhla svou definitivní podobu.

V přirozeném procesu zpracování dokumentace se pokračovalo. Následovala dokumentace pro územní rozhodnutí, se všemi příslušnými stanovisky a vyjádřeními všech dotčených orgánů a organizací veřejné i státní správy. Považujeme za potřebné uvést, že tento proces byl zdlouhavý, vyžadoval i změny v platném územním plánu a vyžadoval podstatně více času, než jsme na začátku předpokládali. Územní rozhodnutí bylo oddělením Stavebního úřadu MÚ ve Veselí nad Moravou vydáno 20.08.2009. Od té doby se střídavě pracuje na projektové dokumentaci ke stavebnému povolení. Vzhledem ke komplexnosti projektu, není jednoduché vytvořit podobu smysluplnou, technicko-technologicky a zároveň ekonomicky přiměřenou. Ač už řešení budou jakékoliv, stále zůstává platné, že Zámek hodláme přebudovat na hotelové zařízení s kapacitou cca 100 lůžek, s restauračními, konferenčními a welness službami. V rekonstruovaném objektu bude přiměřená část věnována i historii zámku.

Hraběnka Maria Anna Ludwigstorff Chorinska

Díky iniciativě MgA. J. Soukupa se podařilo navázat kontakt s poslední žijící příslušnicí rodu Chorinských, která také žila na Zámku ve Veselí nad Moravou. Paní hraběnka Maria Anna Ludwigstorff Chorinska dodnes žijící ve Vídni, se zúčastnila i prezentace projektového záměru, která se uskutečnila v Obřadní síni Městského úřadu Veselí nad Moravou 10.10.2008 a následně byla spojena i s prohlídkou zámku. S paní hraběnkou je projektový tým v neustálém kontaktu, telefonickém, či osobním, přičemž nejintenzivnější kontakty s ní udržuje kunsthistorička paní Hanka Hermanová, která pracuje i na různých archivních rešerších ohledně rodu Chorinských a s paní hraběnkou sepisuje a zpracovává její vzpomínky na život na Veselském zámku.

Další rozvoj hotelového areálu

V zájmu komplexního poskytování služeb zámeckého hotelového zařízení společnost postupně převzala do nájmu objekty bývalého zahradnictví (od 1.1.2008), Galerie v zámeckém parku (od 30.6.2009) a bývalého areálu technických služeb (Salajka) (od 12.10.2010). Cílem je rozšířit základní zámecký areál o přilehlé objekty, které byly kdysi jeho nedílnou součástí s přesně stanovenou funkcí.

Zámecký areál v Dalešicích

Zámek v Dalešicích koupila společnost Wessels v roce 2007 ve veřejné dražbě jako dobrou investiční příležitost. Po převodu zámku do vlastnictví jsme zabezpečili základní udržovací práce – opravu střechy a okapů, s cílem ochrany vnějšího pláště budovy před povětrnostními vlivy. V závěru minulého roku se k zámku přikoupil i sousední objekt bývalého majitele zámku i s přilehlou zahradou.
Vycházejíc ze záměrů a jistých zkušeností s projektem rekonstrukce Zámku ve Veselí nad Moravou, jsme zadali na jaře 2010 zpracovat studii obnovy zámeckého areálu (objektu zámku a hospodářských křídel) stejnému architektonickému týmu – Studiu Anarchitekt z Prahy.

Zájmem a cílem společnosti je rekonstrukce zámeckého areálu a jeho přestavba na hotel, s kapacitou minimálně 50 lůžek, s restauračními, konferenčními a wellnes službami. Historie zámku bude rovněž vhodným způsobem a v přiměřeném rozsahu v zámku zastoupená.

Zámecký park byl dlouhodobě zanedbávaný a není v dobrém stavu. Potřebuje základní údržbu, v jistém rozsahu rekonstrukci a celkové oživení. To se však, kromě základního ozdravení parku, které se pravděpodobně uskuteční v roce 2012, bude logicky realizovat až v závěru projektu, po ukončení samotné rekonstrukce objektů.

Společnost Wessels s.r.o. jako majitel a investor má samozřejmě své představy a očekávání od připravovaného projektu. Kromě všeobecného využívání uvedených služeb předpokládáme, že existence takového zařízení, v bezprostředním sousedství s kostelem sv. Petra a Pavla může být dobrým cílem domácích, nebo i "přespolních" zájemců o změnu občanského stavu. A celkově, že by existence takovýchto služeb v Dalešicích mohla objektivně zvýšit atraktivitu obce.

Podrobnější informace o stavu a podobě projektu jsou předmětem kapitoly "Projekt".